Styret

Navn Mobil
Leder  
Anton Nordgaard  48059225
Nestleder
 Tore Buås
Sekretær
 Einar Nøvik
Kasserer
 Sturla Hammer
Styremedlemmer
Joar Leon Berg
 Jon Holden
 Einar Nøvik
Varamedlemmer
 Anders Hammervold
 Per Håvan, Roy Brandtzæg
Websjef
Thore R Jensen 95109243