Om oss

Sparbu Småbåthavn ble etablert i 1985, og disponerer nå et flott anlegg i Landvikbukta ved Borgenfjorden. I tilknytning til båtanlegget er det kommunale friområdet i Landvikbukta. Båtforeningen har i mange år hatt ansvar for sommervedlikehold av anlegget (plenklipping, rydding mm) gjennom en avtale med Steinkjer kommune. Sommeren 2012 ble det laget tre flotte grillplasser. Kommunen ga økonomisk støtte og båtforeningen utførte arbeidet.

Båthavna består av 2 brygger med til sammen 48 båtplasser.