Brygge B

Eli Nordberg Ulvin   Ny brygga  Oddvar Bragstad
 Morten Gustad  Sten Rudi Dahl
 Tore Buås  Jon Arne Holden
 Anders Hammervold  Morten Gustad
 Elin Sofie Lorvik Line Øyen
 Marius Næss
 Elin Sofie Lorvik  Joar Leon Berg
Harald Morten Steen Børge Dahle
Anders Bjørgvik Knut Olav Forr
Rune Østgård Lars Høyer
Karl-Petter Knutsen Frode Johannessen
Geir Morten Løkken Morten Gustad
Magnus Grøtan Asbjørn Moe
Odd Åge Skage Stein Gipling
John Olav Woldmo Ishak Bozkurt
Margrethe Hestad Kavli Karstein Kristiansen
Gunnar Eek Rune Opdal
Arne Stene Torstein Arne Tangen
Anton Nordgaard Ola Halseth
⇑⇑