Vaktliste 2020

Telefon leder, Anton Nordgaard: 480 59 225

UKE Navn Telefon
19 Tore Buås 952 56 693
20 Asbjørn Solberg 959 04 818
21 Lise Håvan 900 74 320
22 Trygve Birkeland 986 52 878
23 Anders Bjørgvik 904 17 890
24 Finn Bjørgo 957 66 096
25 Stein Gipling 480 94 438
26 Rune Østgård 905 09 419
27 Knut Olav Forr 975 00 143
28 Karl Petter Knudsen 924 49 756
29 Bjørn Risholt 915 36 575
30 Geir Næss 908 53 071
31 Hans Jenssen 970 85 538
32 Svein Abusland 928 11 018
33 Anton Nordgaard 480 59 225
34 Per Håvan 977 50 534
35 Frode Johannessen 414 22 789
36 Roy Brandtzæg 911 47 590
37 Elin Lorvik 971 67 173
38 Sturla Hammer 412 37 221
39 Einar Nøvik 922 94 937
40 Morten Gustad 924 15 221
41 Gunnar Eek 913 33 686

Eventuelle bytter av vakt avtales innbyrdes, og noteres i vaktlistene i sjøboden og på oppslagstavla.