Plenklipping 2020

TURNUSLISTE PLENKLIPPING 2020

Første navn på lista avtaler med de andre 2.

Uke
20-21 Kjell Nøvik Hans Gjermstad Per Berntsen
22-23 Rune Opdal Sten Rudi Dahl Jan Hermann
24-25 Joar Berg Stig Håpnes Marius Næss
26-27 Arne Stene Odd Åge Skage Magnus Grøtan
28-29 Arnstein Langli Arne Nordgård Thore Jensen
30-31 Harald Steen Jon Wollmo Kjell Bartnes
32-33 Brynjulf Hægstad Anton Nordgaard Line Øyen