Dugnad Landvikbukta

Dugnad Landvikbukta

Hei

Som vi ble enige om kalles det inn til dugnad i småbåthavna lør 8.mai kl 10.00. Kaller inn et begrenset antall personer(dere som står på kopi trenger ikke møte), da det ikke er behov for så mye rydding i strandsonen, og pga pågående pandemi. Er nok med et par personer pluss en traktor. Roy/Torgeir stiller med traktor. Trenger også et sveiseapparat.(Roy/Per?)

Arbeid som skal utføres:
-Rydde i fjæra/uteområde
-Reparere en ødelagt utrigger
-Bytte en del bord i dekke/utriggere
-Bytte hengsler gammelbrygga
-Skrape/sjekke flyteelement
-Forefallende flikk/vedlikehold
Jeg  vil også prøve å få tak i dykkere for å se på fortøyninger/trosser/lodd.

Det vil også være mulighet for mindre justering av bredde på båtplasser(helst internt mellom naboplasser),eventuelt bytte plasser innbyrdes, for de som har behov for det.

Vaktlister kommer i løpet av uka.

PS. Alle som vil er velkomne innom, men minner om at vi følger de gjeldende retningslinjer for smittevern. DS


Anton Nordgaard
Leder
480 59 225