Sesongslutt

Sesongslutt

Hei alle sammen

Minner om at denne uka har vært den siste med organisert vakt i båthavna. Dette gjør at det nå hviler et ekstra ansvar på de båteierne som ennå har båt ute. Anbefaler de som har båt liggende, om å følge med på værmeldinga, og helst ta opp båten hvis det meldes uvær. Ingen skal ha båt liggende gjennom vinteren uten først å konferere med meg eller andre i styret.

Til tross for en del ruskevær i høst har det så vidt jeg vet ikke vært noen alvorlige hendelser med båter i havna. Dette er bra!

Jeg ønsker alle medlemmer(nye og gamle), en riktig god høst og vinter, og ser frem mot en ny sesong våren 2019!

 
Hilsen Anton Nordgaard
Leder