Uroligere vær

Uroligere vær

Minner om at vi nå går inn i en tid med uroligere vær, og at det er viktig at fortøyninger og event. lenseutstyr sjekkes av hver enkelt. Fortøyninger SKAL være stramme og med gode dempere. Egne anordninger for feste i brygga skal ikke forekomme. Det er 4 fester til hver plass, dette er tilstrekkelig. Sikring kan festes i brygga, men med tau rundt stålprofilen. Denne sikringen SKAL være med god slakke.

Benytter samtidig anledningen til å ønske 2 nye medlemmer/andelshavere velkommen; Trygve Birkeland og Finn Bjørgo.

Anton Nordgaard

Formann