Uroligere vær

Minner om at vi nå går inn i en tid med uroligere vær, og at det er viktig at fortøyninger og event. lenseutstyr sjekkes av hver enkelt. Fortøyninger SKAL være stramme og med gode dempere. Egne anordninger for feste i brygga skal ikke forekomme. Det er 4 fester til...