Til info

Som dere sikkert har fått med dere, er de nye plassene nå klare for bruk. Det henger oppslag ved porten til nybrygga med oversikt over plassene. Det har vært litt rokkering og utbytting, så det er ikke sikkert oversikten stemmer helt. Oppdatert oversikt kommer, ellers er det bare å...