Dugnad Landvikbukta

Hei Som vi ble enige om kalles det inn til dugnad i småbåthavna lør 8.mai kl 10.00. Kaller inn et begrenset antall personer(dere som står på kopi trenger ikke møte), da det ikke er behov for så mye rydding i strandsonen, og pga pågående pandemi. Er nok med et...

Plassjustering

Hei Det er nå begynt å komme en del båter i havna, og det er kommet ønsker om å justere noen plasser. Jeg være tilstede i havna nå på lørdag, sånn mellom kl 10 og 14, hvis noen vil ha hjelp til å justere bredde. — Anton Nordgaard Formann

Coop Rydder Norge

Søndag 28.april var Steinkjer Sportsdykkerklubb og dykket rundt bryggene og samlet søppel. Det var veldig lite å finne. Det var visstnok uvanlig🙂 Det ble tatt opp noen gamle bildekk og noen biter med tauverk.  

Årsmøte og dugnad

Det innkalles til årsmøte og dugnad lørdag 4 mai kl 10.00. Håper så mange som mulig har mulighet til å møte opp. Saker som øsnkes tatt opp bes sendes inn til meg så snart som mulig. Saksliste sendes ut innen inneværende uke. —  Anton Nordgaard Leder

Sesongslutt

Hei alle sammen Minner om at denne uka har vært den siste med organisert vakt i båthavna. Dette gjør at det nå hviler et ekstra ansvar på de båteierne som ennå har båt ute. Anbefaler de som har båt liggende, om å følge med på værmeldinga, og helst ta...

Uroligere vær

Minner om at vi nå går inn i en tid med uroligere vær, og at det er viktig at fortøyninger og event. lenseutstyr sjekkes av hver enkelt. Fortøyninger SKAL være stramme og med gode dempere. Egne anordninger for feste i brygga skal ikke forekomme. Det er 4 fester til...

Sjekk båten

Det blåser ganske heftig i Børgin i dag, så jeg anmoder alle som har båt ute om å sjekke hvordan det står til. Vinden kommer rett fra sør, så alle båter på venstre side utover bryggene ligger svært utsatt til! Husk, det er ditt ansvar at fortøyninger og eventuellt...

Vakt og plenturnus

Påminnelse om vakt og plenturnus. Lister vedlagt Det mangler foreløpig nøkkel til avfallscontainer, men jeg har en som jeg kan låne ut. Turnusliste plenklipping 2018 Vaktliste 2018 Leder Anton Nordgård

Innkalling årsmøte

Det blir avholdt årsmøte og dugnad i småbåthavna lørdag 28.april 2018. Anmoder så mange som mulig om å komme. Sakliste vedlagt. Vi satser på godt vær:-) Velkommen! Formann Anton Nordgaard Agenda Årsmøte 2018

Til info

Som dere sikkert har fått med dere, er de nye plassene nå klare for bruk. Det henger oppslag ved porten til nybrygga med oversikt over plassene. Det har vært litt rokkering og utbytting, så det er ikke sikkert oversikten stemmer helt. Oppdatert oversikt kommer, ellers er det bare å...