Sesongslutt

Hei alle sammen Minner om at denne uka har vært den siste med organisert vakt i båthavna. Dette gjør at det nå hviler et ekstra ansvar på de båteierne som ennå har båt ute. Anbefaler de som har båt liggende, om å følge med på værmeldinga, og helst ta...

Uroligere vær

Minner om at vi nå går inn i en tid med uroligere vær, og at det er viktig at fortøyninger og event. lenseutstyr sjekkes av hver enkelt. Fortøyninger SKAL være stramme og med gode dempere. Egne anordninger for feste i brygga skal ikke forekomme. Det er 4 fester til...

Sjekk båten

Det blåser ganske heftig i Børgin i dag, så jeg anmoder alle som har båt ute om å sjekke hvordan det står til. Vinden kommer rett fra sør, så alle båter på venstre side utover bryggene ligger svært utsatt til! Husk, det er ditt ansvar at fortøyninger og eventuellt...

Vakt og plenturnus

Påminnelse om vakt og plenturnus. Lister vedlagt Det mangler foreløpig nøkkel til avfallscontainer, men jeg har en som jeg kan låne ut. Turnusliste plenklipping 2018 Vaktliste 2018 Leder Anton Nordgård

Innkalling årsmøte

Det blir avholdt årsmøte og dugnad i småbåthavna lørdag 28.april 2018. Anmoder så mange som mulig om å komme. Sakliste vedlagt. Vi satser på godt vær:-) Velkommen! Formann Anton Nordgaard Agenda Årsmøte 2018

Til info

Som dere sikkert har fått med dere, er de nye plassene nå klare for bruk. Det henger oppslag ved porten til nybrygga med oversikt over plassene. Det har vært litt rokkering og utbytting, så det er ikke sikkert oversikten stemmer helt. Oppdatert oversikt kommer, ellers er det bare å...

Registrering

Hei alle sammen Da har vi en hjemmeside oppe og går: sparbuhavn.no, og vi ønsker innspill i forhold til innhold og utseende. Anbefaler alle å opprette en profil på Min side, dette gjelder eiere av båtplass. Når du har registrert deg og blitt godkjent, gå in på min side...

Sommerfest

Hei alle sammen! Da er sesongen i gang, mange har allerede satt ut båten, og flere kommer sikkert etter. Vi har et par ganger forsøkt oss med en sommerfest v/sjøboden, men av ulike årsaker har dette blitt avlyst. Men vi prøver igjen i år, og jeg vil derfor på...

Leie sjøboden

Sjøboden er båtforeningens felles lokale. Dette ligger i tilknytning til ei naustrekke som disponeres av en del av andelseierne i Sparbu Småbåthavn. Sjøboden ble oppusset i 2010 og benyttes til møter i båtforeningen i tillegg til at det leies ut til private arrangement.. Det er laget en kalender for...